Project omschrijving

Evenementenbeleid Alphen aan den Rijn

Opstellen van een integraal evenementenbeleid voor deze gemeente midden in het Groene hart.

In nauwe samenwerking met de beleidsmedewerkers van de gemeente Alphen aan den Rijn ontwikkelde Merkator, aan de hand van interviews en bijeenkomsten, een  structureel evenementenbeleid. Hierbij hoorde een passende scorecard methode om de verschillende bestaande en nieuwe evenementen te beoordelen op hun bijdrage aan de gewenste stedelijke levendigheid en de burgerparticipatie.