Project omschrijving

Amsterdam-Noord

Verkenning van het nut en de noodzaak van citymarketing voor een Amsterdams stadsdeel.

Amsterdam-Noord is letterlijk een apart stadsdeel maar ook onlosmakelijk verbonden met de stad Amsterdam. Het gebied transformeert zich snel met onder andere een aantal spectaculaire projecten aan de IJ-oever en de komst van de Noord/Zuidlijn.

Merkator verzorgt het voorzitterschap van vier speciaal georganiseerde “imago diners” en destilleert hieruit een notitie met een verkenning van de mogelijkheden voor stadsdeelmarketing. Merkator verzorgt een lezing voor het stadsdeelpersoneel over citymarketing in het algemeen en de uitkomsten van de verkenning.