Project omschrijving

Fashion Cluster Metropoolregio Amsterdam

Amsterdam Airport Area wil haar positie als belangrijke vestigingsplaats voor modebedrijven versterken, maar de Europese concurrentie is stevig.

In 2009 werd Amsterdam volgens de ranking van Global Language Monitor gezien als de 35e modestad ter wereld. De lijst, die gebaseerd is op media coverage, wordt aangevoerd door bekende modesteden zoals Milaan, New York, Parijs en Rome. Binnen Europa is Amsterdam in de ranglijst te vinden op een 10e plaats. Er is dus volop ruimte voor verdere verbetering maar daarvoor is meer kennis en inzicht nodig in de vestigingsbeslissingen van bedrijven en ondernemers.

Schiphol Area Development Company (SADC) vroeg Merkator om de Werkgroep Fashion te ondersteunen en heeft als eerste stap meer inzicht in de huidige situatie van het cluster nodig. Via een gerichte inventarisatie van de verschillende segmenten bedrijvigheid worden de sterke en zwakke punten van het cluster duidelijk. Daarnaast geven de algemene maatschappelijke en bedrijfsmatige trends in de mode-industrie de externe kansen en bedreigingen weer. Vervolgens worden de belangrijkste uitkomsten geanalyseerd en vertaald naar strategische uitgangspunten voor de aanpak en de positionering. Concrete promotionele en acquisitie-activiteiten komen hieruit voort. Als laatste onderdeel van het Merkator-format wordt beschreven hoe de het gewenste succes meetbaar wordt gemaakt.