Project omschrijving

Fort Uitermeer

Totaalplan voor de ontdekking van de Vechtstreek

Fort Uitermeer ligt overgroeid en verlaten op een prachtige plek aan de Vecht en op de route rondom het Naardermeer. Met een subsidie en een aanbeveling van het VSB fonds is Merkator gevraagd om een totaalplan te maken. Hierin worden concept, exploitatie, organisatie, stakeholders en fondsenwerving uitvoerig beschreven. Kern van onze aanbeveling is een duidelijke positionering als regionaal ontdekkingspunt voor de Vechtstreek en een stapsgewijze, maatschappelijk geori├źnteerde herontwikkeling.

Fort Uitermeer ligt op een verlaten forteiland aan de Vecht en is zowel onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, als van de Stelling van Amsterdam. Stichting Uiteraard Uitermeer krijgt van de Provincie Noord-Holland de eerste mogelijkheid om een totaalplan voor deze plek te ontwikkelen met als einddoel een aangename locatie voor extensieve recreatie. Met deze haalbaarheidsstudie zal de stichting de Provincie moeten overtuigen de concessie daadwerkelijk af te geven.