Project omschrijving

Gezondheidspark Dordrecht

Ondersteuning van het marketingmanagement van een uniek stadsgebied rondom het thema gezondheid.

Merkator stelt in opdracht van de gemeente Dordrecht, het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Multi Vastgoed een compleet marketing plan van aanpak op dat aansluit op de gewenste ontwikkeling van het gebied dat zich focust op gezondheid.

Hier op aansluitend wordt een kwalitatief onderzoek naar de vestigingsvoorwaarden uitgevoerd door middel van interviews met 25 personen die werkzaam zijn in de sectoren zorg, sport, wellness en geestelijke vitaliteit. Tevens wordt met behulp van internet een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder relevante organisaties in de regio.

Met behulp van de geleverde kennis en aanbevelingen krijgt het marketingmanagement van het gebied handen en voeten.