Project omschrijving

Knoop Moerwijk Den Haag

Havenkwartier aan de Stedenbaan

De woonwijken Schildersbuurt en Moerwijk liggen met hun ‘rug’ naar het enigszins geïsoleerd gelegen station Den Haag Moerwijk. Daarnaast doorsnijdt ren grote, doorgaande weg het gebied. Moet hier een autotunnel komen? Wat wordt het dan voor gebied? In opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag, ontwikkelde Merkator het stedelijke concept voor Knoop Moerwijk: Havenkwartier aan de Stedenbaan.

Tijdens de drie eerste ateliersessies van de vorming van het masterplan geeft Merkator leiding aan goed voorbereide workshops, waarin alle betrokken afdelingen participeren. In de ateliersessies worden de sterke en zwakke punten onder de loep genomen. Al gauw komt naar voren dat de voormalige fruit- en petroleumhaven en het Laakkanaal – met de verbinding tot aan Binckhorst – belangrijk ingrediënten vormen voor de ontwikkeling. Door de buurgebieden aan het Laakkanaal samen als een gebied te zien ontstaat het gezichtspunt ‘Haagse Havens’. Dit gebied kan de schakel gaan vormen tussen het veen en het zand van Den Haag en daarmee de moderne stedeling een plek geven.

Met het nieuwe inzicht wordt de emotionele kant van het concept voor Knoop Moerwijk ingevuld door de ontwikkeling van een havenkwartier waarin het prettig leven is. De functionele kant wordt ingevuld met de perfecte OV-verbinding, die ontstaat door het hoofdrailnet van de Zuidvleugel Randstad op te waarderen tot Stedenbaan. Met het concept Havenkwartier aan de Stedenbaan krijgen de vervolgateliers een duidelijke opdracht en kan het stedenbouwkundig proces starten en getoetst worden waarmee uiteindelijk het Masterplan kan worden opgeleverd.