Project omschrijving

Kunstfort Asperen

Ontwikkeling van een marketing en exploitatieplan.

Met behulp van lokaal onderzoek, deskresearch en verschillende interviews ontwikkelt Merkator in opdracht van stichting Fort Asperen een strategische visie op de marketing en exploitatie van het fort en het forteiland. Uitkomst is een nadrukkelijke keuze voor een scherpe positionering rondom kunst en een bijbehorend doorlopend bezoekersprogramma. Met het rapport is de stichting in staat externe partijen te overtuigen en aan zich te binden.