Project omschrijving

Marketingverkenning Zaanse Schans

Op de Zaanse Schans komen 800.000 bezoekers per jaar! Helaas is de gemiddelde verblijfstijd per bezoeker slechts 20 minuten.

In opdracht van de stichting Zaanse Schans / Zaans Museum verkende Merkator de mogelijkheden voor een gecoördineerd marketingbeleid dat moet leiden tot een langere verblijfstijd en hogere bestedingen. Een lastig vraagstuk omdat het gaat om een openbaar gebied waarin verschillende stichtingen, verenigingen en bedrijven ieder op hun eigen wijze onderdelen van het bezoekersprogramma verzorgen. Merkator bracht verschillende mogelijkheden in kaart en zag de overeenkomsten met citymarketing waarin ook verschillende spelers met elkaar moeten samenwerken om tot een beter totaalresultaat te komen. Het advies sloot hierop aan.