Elke plaats en daarmee elk ‘merk’ is anders. Onze aanpak dient daar steeds op aan te sluiten. Om een indicatie te geven van onze verschillende werkwijzes en de daarmee gepaard gaande kosten is onderstaand indicatief overzicht opgesteld. Natuurlijk passen wij de dienst en de prijs graag aan uw specifieke situatie aan. Voor maatschappelijke organisaties hanteren wij tarieven welke op ongeveer 75% van onze commerciële tarieven liggen.

Merkator maakt graag kennis met uw organisatie en geeft graag inzicht in de kenmerkende merk en marketinggedreven aanpak van Merkator. In het gesprek kan de toegevoegde waarde van Merkator worden bepaald.

Kosten: geen

Merkator maakt op hoofdlijnen een korte krachtige analyse van de situatie, de beoogde of benodigde doelgroepen, een mogelijke positionering en een ruw marketingprogramma. Het geheel wordt in een overzichtelijk rapport gepresenteerd.

Kosten: € 3.500,- ex. btw

Merkator levert een expert op gebiedsmarketing voor deelname aan een expertsessie of voor een direct advies aan de organisatie.

Kosten: € 220,- per uur ex. btw

In een dagdeel (ochtend of middag) wordt samen met de groep betrokkenen een marketingverkenning van de locatie gemaakt. Aan de hand van het Merkator format worden de verschillende stappen doorlopen. Aan het einde van de bijeenkomst hebben de deelnemers niet alleen inzicht in de noodzakelijke processtappen voor de vorming van een gebiedsconcept er is ook veel inzicht in de mogelijk gebiedsconcept. Na afloop verzorgt Merkator een korte rapportage met een samenvatting van de uitkomsten en aanbevelingen voor de vervolgstappen.

Kosten: € 2.500,- ex. btw

Merkator verzorgt de marketingmanagementactiviteiten die noodzakelijk zijn voor uw gebied. Van het uitwerken van een heldere briefing voor het creatieve bureau tot het budgetteren van het jaarlijkse evenementenprogramma. Van de presentatie aan de stakeholders tot een inspraakavond voor omwonenden.

Kosten: € 170,- tot € 220,- per uur ex. btw

Merkator verzorgt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever het complete proces en de inhoud voor een structurele aanpak van gebiedsmarketing. De belangrijkste onderdelen zijn:

  • Samenstellen van het merk- en marketingteam
  • Gezamenlijke kick-off
  • Analyse van de huidige situatie en de toekomstmogelijkheden
  • Creatie van een merkvisie op het gebied
  • Testen van de visie d.m.v. onderzoek en het vervolgens aanscherpen van de visie
  • Vertaling van de visie naar een marketingprogramma op het gebied van product, prijs, plaats en promotie
  • Uitwerken van het marketingprogramma naar budget, organisatie en evaluatieprocedure voor eventuele bijsturing

Kosten: tussen de € 25.000,- en € 100.000,- ex. btw naar gelang de complexiteit van de situatie

Merkator zorgt voor krachtig interim management om uw marketingorganisatie op te zetten of door een verandering heen te loodsen. Zowel op organisatorisch, financieel als op creatief vlak worden de bakens op een effectieve manier verzet.

Kosten: tussen de € 800,- en € 1.600,- ex. btw per dag afhankelijk van het opzet van het project en de organisatie

Proces

Een marketingproces bestaat uit opeenvolgende, zorgvuldige stappen. Door ervaring, expertise en de bijdrage van de stakeholders kan een effectief doorlopend proces worden ingezet dat een steeds sterker merk oplevert.